องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพนมไพร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 80 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร (13,119 ไร่)

    ตำบลชานุวรรณแบ่งเขตการปกครองของออกเป็น7 หมู่บ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 933 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 3,908 คน ชาย 2,026 คน หญิง 1,882 คน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำชี ไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลักนอกฤดูทำนาประชาชนบางส่วนจะไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัด

 
 
แผนที่ตำบลชานุวรรณ

 

View : 2880