องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน


 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
รับ-จ่าย 2563.xlsx   5 พ.ค. 63 35
  View : 86
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :