องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมปลูกป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ตำบลชานุวรรณ ... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 15)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ... วันที่ 20 ก.ค. 63 (ดูู 19)

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ... วันที่ 10 ก.ค. 63 (ดูู 15)

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา63

กิจกรรมการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 15)

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา ... วันที่ 23 มิ.ย. 63 (ดูู 18)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับผู้ปร... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 72)

กิกิจกรรม อบต.ชานุวรรณ

กิจกรรม อบต.ชานุวรรณ ... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 48)

โครงการพัฒนาคุณธรรมฯเด็กและเยาวชนฯ

โครงการพัฒนาคุณธรรมฯเด็กและเยาวชนฯ... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 35)

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 39)