องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ โดย ท่านคม กนกนภากุล สมาช... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 6)

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ... วันที่ 9 มี.ค. 64 (ดูู 12)

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณเข้าร่วมรับชมกา... วันที่ 9 ธ.ค. 63 (ดูู 36)

โครงการจิตอาสาเคลื่อนที่ทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดทำโครงการจิตอาสาเคลื่อนที่ทำดีด้วยหัวใจร่วมกับทางอำเภอ พร้อมทั้งผ... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 35)

กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ... วันที่ 28 ต.ค. 63 (ดูู 62)

กิจกรรมปลูกป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ตำบลชานุวรรณ ... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 68)

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ... วันที่ 10 ก.ค. 63 (ดูู 72)

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา ... วันที่ 23 มิ.ย. 63 (ดูู 70)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับผู้ปร... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 236)

กิกิจกรรม อบต.ชานุวรรณ

กิจกรรม อบต.ชานุวรรณ ... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 113)

โครงการพัฒนาคุณธรรมฯเด็กและเยาวชนฯ

โครงการพัฒนาคุณธรรมฯเด็กและเยาวชนฯ... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 83)

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ... วันที่ 11 ม.ย. 63 (ดูู 97)