องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

กองการศึกษา

นายนัทธี คันธา
นักวิชาการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ วรรณจรูญ
เจ้าพนักงานธุรการ