องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

กองคลัง

นางนิธินาถ สุดบอนิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดวงใจ เนาวบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสง่า มาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้